• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::

科學競賽 教務主任 - 榮譽榜 | 2018-11-14 | 人氣:103

賀   臺南市107學年度國民中小學手擲機創作設計競賽

第一名102  郭建東               指導老師李東祐老師

第二名205  張振楠               指導老師李東祐老師

佳        作110  祁昀叡               指導老師李東祐老師

佳        作110  黃宥維               指導老師李東祐老師